วิศวกรรมสิ่งทอ คืออะไร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรนี้ มีความสามารถในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า และผ้าไม่ทอ นับตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเส้นใยสิ่งทอ, อุตสาหกรรมการปั่นด้าย, อุตสาหกรรมการทอผ้า และการผลิตผ้าไม่ทอ, อุตสาหกรรมการถักผ้า, กระบวนการควบคุมคุณภาพ, การตรวจสอบสมบัติ และมาตรฐานของเส้นด้ายและผืนผ้า

มีกลุ่มวิชาอะไรบ้าง?

Play Video

หลักสูตรของเรา

หลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานสภาวิศวกร
พร้อมตอบโจทย์ทุกการพัฒนาเทคโนโลยี

ทำไมต้องเรียนคณะนี้

มีหลักเน้นความทันสมัยเตรียมความพร้อมวิชาชีพวิศวกรและรองรับอาชีพในอนาคตได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เรียนจบพร้อมไปสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมพร้อมตอบโจทย์การพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต

จบแล้วทำงานอะไร?

นักออกแบบลายผ้า นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอและแฟชั่น ผู้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ นักจัดการสินค้าสิ่งทอ ผู้จัดแสดงสินค้าเสื้อผ้าและสิ่งทอ นักวิชาชีพใน สถานประกอบการด้านการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น และ ผู้ประกอบการด้านสินค้าสิ่งทอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564

ให้กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการยกย่องผู้กระทำคุณงามความดี

16/10/2020

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564

ให้กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการยกย่องผู้กระทำคุณงามความดี

16/10/2020

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564

ให้กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการยกย่องผู้กระทำคุณงามความดี

16/10/2020

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564

ให้กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการยกย่องผู้กระทำคุณงามความดี

16/10/2020

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564

ให้กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการยกย่องผู้กระทำคุณงามความดี

16/10/2020

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564

ให้กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการยกย่องผู้กระทำคุณงามความดี

16/10/2020

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564

ให้กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการยกย่องผู้กระทำคุณงามความดี

16/10/2020

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564

ให้กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการยกย่องผู้กระทำคุณงามความดี

บุคลากร

ติดต่อเรา